X Cyber Security -
De mens moet verkennen, en dit is verkenning op zijn grootst

Welkom bij X Cyber Security: Oplossingen voor bedrijfs-, zakelijke en privé netwerken met onder meer virus- en malware scanning, penetratie tests en bescherming tegen ransomware en andere kwaadaardige software in Nederland.

Posted by Peter

De mens heeft zich de planeet nooit echt kunnen voorstellen als één bol, globe, met alle kenmerken van een globe, een ronde aarde waar alle richtingen uiteindelijk samenkomen, waar geen middelpunt is omdat elk punt, of geen enkel, middelpunt is - een gelijke aarde die alle mensen als gelijken bewonen. Als de vrije mens overleeft, zal de wereld van de luchtvaarder werkelijk rond zijn - een wereldbol in werkelijkheid, niet alleen in idee. 

Welkom bij X Cyber Security: Oplossingen voor bedrijfs-, zakelijke en privé netwerken met onder meer virus- en malware scanning, penetratie tests en bescherming tegen ransomware en andere kwaadaardige software in Nederland.

Natuurlijk werkt de wetenschap twee kanten op; haar uitkomsten kunnen ten goede of ten kwade worden aangewend. Maar wetenschap kan niet worden teruggedraaid. De wetenschap levert ook de eerste technologische gevarenwaarschuwingen.

Niet dat een mens voet op de maan zette, maar wel dat hij voor het eerst de aarde in het vizier kreeg, was het belangrijkste aspect van de maanmissie.

In een Chinees sprookje werden drie mannen die een meisje moesten doden, haar beschermers nadat ze haar schoonheid hadden opgemerkt. Zo voelde ik me toen ik de aarde voor het eerst zag. Ik kon niet anders dan haar adoreren en liefhebben.

De gebeurtenis verandert zeker je gezichtspunt voor degenen die de aarde vanuit een baan om de aarde hebben gezien en voor de honderden, misschien duizenden anderen die dat nog zullen doen. In onze wereld zijn de dingen die ons verenigen veel belangrijker dan de dingen die ons scheiden.

Op weg naar
De uitdrukking "mikken naar de sterren" kan niet het concept van voltooiing omvatten. Het is een plicht die de generaties bezig zal houden, zowel metaforisch als fysiek. En hoe ver men ook komt, er is altijd de opwinding van het opnieuw beginnen.

De uitdrukking "naar de sterren streven" kan niet het concept van voltooiing omvatten. Het is een plicht die de generaties bezig zal houden, zowel metaforisch als fysiek. En hoe ver men ook komt, er is altijd de opwinding van het opnieuw beginnen.

De hoop van vandaag en de realiteit van morgen zijn afgeleid van de aspiraties van gisteren. Profetie ligt nog steeds buiten het bereik van de wetenschap. Wij doen veel te veel voorspellingen voor het komende jaar en veel te weinig voor de volgende tien.
Ruimtemissies kunnen niet worden stopgezet. Noch een enkel individu, noch zelfs maar een groep mannen is hiervoor verantwoordelijk. Het is een historisch proces dat de mensheid ondergaat in overeenstemming met de fundamentele beginselen van menselijke groei.

Proberen de sterren te bereiken
Hij [de Aarde] werd kleiner naarmate we verder en verder weg groeiden. Uiteindelijk kromp zij ineen tot de meest exquise marmeren afmeting die je je maar kunt voorstellen. Dat heerlijke, warme, levende voorwerp bleek zo teer en broos te zijn dat het zou versplinteren en uiteenvallen als je het met een vinger aanraakte. Dit moet een mens veranderen die het meemaakt.


Het leven draait om het ervaren van nieuwe locaties en het doen van activiteiten die nog nooit gedaan zijn.
De laatste grens is de ruimte. Dit zijn de expedities van de Starship Enterprise. Haar vijfjarige doel is om moedig nieuwe werelden te betreden, op zoek te gaan naar nieuw leven en nieuwe beschavingen te ontdekken.

Een fundamentele waarheid over de menselijke natuur dringt zich aan me op als ik alleen sta temidden van Hadley's onbekende wonderen: de mens moet verkennen, en hier is ontdekking op zijn best.Welkom bij X Cyber Security: Oplossingen voor bedrijfs-, zakelijke en privé netwerken met onder meer virus- en malware scanning, penetratie tests en bescherming tegen ransomware en andere kwaadaardige software in Nederland.

Reiken naar de sterren

Naar plaatsen gaan en dingen doen die nog nooit gedaan zijn - dat is waar het in het leven om gaat.